Njoftim për Konsumatorët e Fshatit Karaqevë të Poshtme, të komunës së Kamenicës!

Të nderuar konsumator, ju njoftom që për shkak të një defekti që është shkaktuar në rrjetin e ujësjellësit, jemi të detyruar që ta ndalim furnizimin me ujë në pjesën e rrugës të Breznicës deri tek ura e lagjes të Lenjave,pasi që është e pamundur që rezervuari të akumuloj ujë nga defekti i shkaktuar.
Ekipet e mirëmbajtjes teknike, janë duke kryer intervenimet e nevojshme në mënyrë që sa më shpejtë të evitojn dhe sanojn defektin dhe konsumatorëve ti rikthehet furnizimi me ujë sa më parë.
Ju falënderojmë për mirëkuptim!
Për çdo informatë shtesë, ju lutem kontaktoni-
Njësin e Kamenicës të KRU” Hidromorava” Sh.A Gjilan
Tel:044 983 093,
044 983 106,
044 983 107