Zyrtar i Lartë Financiar ( ZLF ) – E përfunduar

Për plotësimin e pozitës:

– Pozita : Zyrtar i Lartë Financiar ( ZLF )
– I përgjigjet : Bordit të drejtorëve dhe Kryeshefit Ekzekutiv
– Nr. i ekzekutuesve : 1
– Paga : Në pajtim me politikën e kompensimit të aprovuar nga Bordi i Drejtorëve
– Vendi i punës : Gjilan
– Orari i plotë  : 40 orë në javë.

Ju lutem shkarkoni dokumentin më poshtë për detaje më shum rreth konkursit.

Shkarko dokumentet