Bordi i drejtorëve

Bordi i Drejtoreve

Filloretë Gashi-Sadiku

Kryesuese e bordit

044 789 071

Arban Hoxha

Anëtarë i bordit

044 663 102

Agim Zeka

Anëtarë i bordit

045 966 801

Linda Fazliu

Anëtarë i bordit

044 322 010

Ferdane Sylejmani

Anëtarë i bordit

044 102 823

Habil Zeqiri

Anëtarë i bordit

044 211 673

Menaxhmenti

Ymer Salihu

Kryeshef Ekzekutiv

045 779 921

Merita Dauti

Zyrtare e Larte Financiare

044 673 622

Ajsun Sadiku

Sekretare

044 933 162