Organogrami

Skema organizative e KRU  “Hidromorava” sh.a. është e modelit të piramidës në delegimin e kompetencave, përgjegjësive dhe autorizimeve nga “lartë poshtë”, kryerjen dhe raportimin e përmbushjes së të njëjtave nga “poshtë lartë”.

Skema mund të ndryshojë vetëm në rast të ndryshimeve të domosdoshme që mund të bëjë në emer të aksionarit e bën Bordi i Drejtrove (Qeveria e Republikës së Kosovës)

Shkarko Organogramin