Karta e konsumatorit

Misioni i KRU “Hidromorava” sh.a. është të ofrojë shërbime të pandërprera të furnizimit me ujë të pijes dhe mirëmbajtjen e ujërave të zeza që përmbushin standardet e OBSH-së, ruajnë sigurinë publike, tregojnë përgjegjësi në angazhimet tona sociale dhe mjedisore, veprojnë në mënyrë të drejtë dhe transparente ndaj komuniteteve që shërbejmë duke ofruar shërbime cilësore  me kosto të përballueshme.

 

Vizioni i KRU “Hidromorava” sh.a. është të jetë një pikë referimi rajonale në ofrimin e shërbimeve të ujit dhe mirëmbajtën e ujërave të zeza që përmbushin standardet më të larta ndërkombëtare në cilësinë, nivelet e shërbimit dhe kënaqësinë e konsumatorëve.

Shkarkoni dokumentin