Bëhet pranim-dorëzimi i detyrës së Kryeshefit të ri Ekzekutiv në KRU “Hidromorava” SH.A.