Punëtoria “UTILITY OF FUTURE”

SHËRBIMET E SË ARDHMES
Gjilan, 13 shtator – Vazhdon punimet punëtoria e organizuar nga Banka Botërore në lidhje me shërbimet e së ardhmes si pjesë e programit “UTILITY OF FUTURE”.
Qëllimi i progamit “Utility of Future” u shërben kompanive të ujësjellësit të përqendrohen në të ardhmen, shërbime të besueshme, të sigurta, gjithpërfshirëse, transparente dhe të përgjegjshme përmes praktikave më të përshtatshme, u lejon kompanive të operonjë në një mënyrë efikase, elastike, inovative dhe të qëndrueshme.
Pas punëtorisë gjithpërfshirëse 5-ditore, do të dalin konkluzionet mbi bazën e të cilave do të hartohet plani për veprim 100 ditor, nga i cili do të hartohet strategjia vijuese.
Me respekt
KRU HIDROMORAVA
Gjilan

Shkarko dokumentet