Shërbimet e së ardhmes

Gjilan, 16 shtator – Me sukses përdundoi punëtoria “Utility of Future” e mbajtur në KRU Hidromorava nga Banka Botërore.

Pas punëtorisë 5 – ditore eksperti nga BB në bashkëpunim me stafin e Kompanisë kanë pregadit një plan veprimi i cili do të jetë bazë për punën e ardhshme 100 ditore.