KRU”Hidromorava”Sh.A- Gjilan do të shënoj Muajin e Rinisë me të Rinjtë e Diasporës

Me datën 10 gusht 2023 në objetin e Ndërmarrjes “Hidromorava” ftojmë të gjithë të rinjtë e diasporës që të marrin pjesë në aktivitetin ” Hidromorava në shërbim të Diasporës” ku do të kemi mundësin që të bashkëbisedojmë për të gjitha cështjet që të rinjëve ju interson të dinë rreth veprimtaris KRU “Hidromorava” SH.A – Gjilan dhe rëndësis te ujit të pijshëm.
Gjatë bashkëbisedimit tonë, do të merremi edhe me kërkesat dhe nevojat tuaja dhe do të jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë dhe të zgjerojmë kapacitetin tonë për t’u sigurur një shërbim sa më cilësor ndaj jush.
JU MIRËPRESIM!
Me respekt stafi i KRU”Hidromorava” Sh.A Gjilan