Bordi

Habil Zeqiri

Kryesuesi i Bordit të Drejtorëve

Ferdane Tahiri

Kryesuese i Komisionit të Auditimit

Agim Zeka

Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Linda Fazliu

Anëtare e Bordit të Drejtorëve

Arban Hoxha

Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Filloretë Gashi

Anëtare e Bordit të Drejtorëve