FTESË

Me datë 17 Tetor 2023, duke filluar nga ora 10:30 ftoheni të merrni pjesë në takimin e organizuar nga KRU “Hidromorava”, së bashku me menaxhmentin e projektit “FLOWS” tek zyrat e KRU”Hidromorava”

Ju lutem, të konfirmoni pjesëmarrjen tuaj përmes email-it në info@kru-hidromorava.com apo edhe tek inkasantët në terren.

Shkarko dokumentet