Konkurs i Brendshem

Titulli i pozitës : Faturist Kryesor

 –  Numri i ekzekutuesve: 1(një)

–  Kohezgjatja e Kontratës: Kohë të caktuar

–  Orari i plotë: 40 orë në javë.

–  Paga: Ne pajtim me politiken zhvillimore te KRU”Hidromorava”-sha Gjilan

  1. Arkatar Kryesor

– Numri i ekzekutuesve: 1(një)

– Kohezgjatja e Kontratës: Kohë të caktuar

– Orari i plotë: 40 orë në javë.

-Përvoja e punës: një /1/ vit në fushën përkatëse;

– Paga: Ne pajtim me politikën zhvillimore te KRU”Hidromorava”-sha Gjilan

Shkarko dokumentet