Njoftim për anulimin e konkursit publik – ZLF

Anulohet konkursi për ZLF i shpallur me datë 02.06.2022 në të përditshmen “Zëri”