Konkurs Zyrtar i Lartë Financiar ( ZLF )

Konkurs për plotësimin e pozitës:

– Pozita : Zyrtar i Lartë Financiar ( ZLF )
– I përgjigjet : Bordit të drejtorëve dhe Kryeshefit Ekzekutiv
– Nr. i ekzekutuesve : 1
– Paga : Në pajtim me politikën e kompensimit të aprovuar nga Bordi i Drejtorëve
– Kohëzgjatja e kontratës së punës: 3 vite, me mundësi vazhdimi
– Vendi i punës : Gjilan
– Orari i plotë  : 40 orë në javë.
– Afati i aplikimit: 26.08.2022 deri me datë 15.09.2022 ora 16:00

Ju lutem shkarkoni dokumentin më poshtë për detaje më shum rreth konkursit.