Vendim – zyrtar përgjegjës për sinjalizim

Vendim – zyrtar përgjegjës për sinjalizim