Vendim- zyrtar kontaktues për pranimin, evidentimin dhe kontrollin e regjistrit të dhuratave

Vendim- zyrtar kontaktues për pranimin, evidentimin dhe kontrollin e regjistrit të dhuratave