Vendim për emërim sekretarit

Vendim për emërim sekretarit