Vendim  për caktimin: Zyrtar për mbrojtjen e të dhënave përsonale

Vendim  për caktimin: Zyrtar për mbrojtjen e të dhënave përsonale