KRU “Hidromorava” SHA Gjilan – shpall konkurs për njësinë Kamenicë

KRU “Hidromorava” SHA Gjilan
Për plotësimin e vendit të lirë të punës në  KRU “Hidromorava”- sha Gjilan  për njësinë Kamenicë
Titulli i pozitës: Punëtor Fizik

 

 

 

 

 

 

Shkarko dokumentet