Njoftim për konsumatorët e Komunës së Novobërdes dhe fshatrave:Bostan, Tullar, Makresh

MOS E PËRDORNI UJIN PËR PIJE!

Të nderuar konsumator me vendbanim të lartëcekur, ju ftojm që ujin e ujësjellësit mos ta përdorni për pije deri në njoftimin e rradhës, pasi që ka ngritje të turbullirës
Stafi i laboratorit të KRU ” Hidromorava” është duke e përcjellë vazhdimisht cilësin e ujit dhe në momentin që kemi vlera mbrenda normave të lejuara për konsumim të ujit të pijes, ne do t’ju informojmë me kohë.
Ju falemnderojmë për mirëkuptim!
Për çdo informatë shtesë, ju lutem kontaktoni
Tel:044983071, fix:0280326980,
Kujdestaria inaktive :044719813