RREGULLORE PËR PËRGJEGJËSINË DISIPLINORE DHE MATERIALE TË TË PUNËSUARVE NË KRU HIDROMORAVA SH.A.

RREGULLORE PËR PËRGJEGJËSINË DISIPLINORE DHE MATERIALE TË TË PUNËSUARVE NË KRU HIDROMORAVA SH.A.

PS.

Për të lexuar rregulloren ju lutem referojeni vegzës së më poshtme: