Vendimi dhe Raporti Vjetor i Punës për vitin 2023 – KRU Hidromorava Sh.A.

Vendimi dhe Raporti Vjetor i Punës për vitin 2023 – KRU Hidromorava Sh.A.