Hulumtim për matjen kënaqshmërisë së konsumatorëve për periudhën Janar – Dhjetor 2023 në zonën e shërbimit të cilën e mbulon KRU Hidromorava

K.R.U Hidromorava Sh.A., është kompani regjionale e ujit dhe kanalizimit si ndërmarrje publike e cila qëllim kryesor ka të sigurojnë shërbime të vazhdueshme të furnizimit me ujë të pijes, mirëmbajtën e ujërave të zeza që përmbushin standardet më të larta ndërkombëtare në cilësinë, nivelet e shërbimit dhe kënaqësinë e konsumatorëve.

Zonat e mbuluara nga ky institucion përfshijnë:

  • Gjilan
  • Kamenice
  • Viti

Hulumtimi është realizuar nga kompania konsulente D&D Business Support Center dhe është financuar nga K.R.U. Hidromorava Sh.A. Ky hulumtim ka për qëllim matjen e kënaqshmërisësë konsumatorëve me shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit të cilat ofrohen nga K.R.U. Hidromorava Sh.A., për periudhën Janar – Dhjetor 2023.

Struktura e hulumtimit është ndarë në 3 pjesë kryesore:

  • Pjesa e parë: Përfshin qëllimin e hulumtimit, dhe detajet që ai do të përmbajë;
  • Pjesa e dytë: Përfshin dhe komentimi i rezultateve të hulumtimit;
  • Pjesa e tretë: Përfshin konkluzionet dhe rekomandimet për gjetjet kryesore…….