Raporti i Tremujorit të Parë për vitin 2024 të Bordit të Drejtorëve dhe Ekzekutivit të KRU ‘Hidromorava’ Sh.A.

RAPORTI I TREMUJORIT TË PARË PËR VITIN 2024

TË BORDIT TË DREJTORËVE DHE EKZEKUTIVIT TË

KRU ‘HIDROMORAVA’ SH.A.