NJOFTIM

Të nderuar konsumatorë!

KRU ” Hidromorava ” Sh.A. fillimisht ju falënderon për bashkëpunim dhe njëkohësisht për pagesa të rregullta për shërbimet e ujit!

 

Është momenti më i volitshëm që të përmbyllni obligimet tuaja financiare për shërbimet e ujit, për vitin 2022.

 

Në mënyrë që KRU “Hidromorava” t’i përmirësoje shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit kërkojmë nga Ju që deri më datë 30 dhjetor 2022:

Të paguani borxhin tuaj për shërbimet e ujit,

– Të nënshkruani kontratën për shërbime.

 

Në rast të mos përmbushjes së këtyre dy obligimeve ligjore, detyrohemi të ju shkëpusim nga shërbimet e furnizimit me ujë dhe lënda juaj dërgohet te Përmbaruesit Privat.

 

Prandaj, mos vono, paguaj faturën e ujit , mos refuzo nënshkrimin e kontratës për shërbimet dhe kështu shmang ndëshkimet e patjetërsueshme.

 

 

Me nderime!

KRU ” Hidromorava ” Sh.A.

22 Dhjetor 2022

Njoftim

Shkarko dokumentet