Pikat e arkëtimit

Gjilan, 09 dhjetor – Të nderuar konsumatorë të Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Hidromorava” sh.a

Duke ju falenderuar fillimisht për pagesat e faturave të Kru”Hidromorava” sh.a Gjilan, dhe duke ju ftuar që t’i paguani edhe borxhet e grumbulluara që keni ndaj kompanisë në mënyrë që mos të inicohet procedura e shkyqjes nga rrjeti i shërbimeve ujësjellës dhe kanalizim, si dhe procedura përmbarimore për inkasimin e borxheve përmes përmbaruesit privat, ju njoftojmë se pagesen mund ta bëni si në vijim:

– Te inkasanti i zonës si dhe në pikat e arkëtimit,
– Pika e arkëtimit në administratën qendrore, rr. “Vëllezërit Gërvalla” p.n në Gjilan
– Pika e arkëtimit Rr. “Ibrahim Rugova” në Gjilan,
Te Administrata Komunale,
– Pika e arkëtimit Rr. “Pajazit Ahmeti” në Gjilan,
– Pika e arkëtimit Rr. “Abdullah Tahiri” në Gjilan,
Afër ambulantës kryesore “Dr. Nagip Rexhepi”
– Pika e arkëtimit Rr. “Qamil Bala” në Gjilan,
Afër Sh.f “Rexhep Elmazi”
– Pika e arkëtimit Rr. “Xheladin Kurbaliu” në Gjilan,
– Pika e arkëtimit Rr. “Esat Berisha” në Gjilan
– Pika e arkëtimit Rr. “Skënderbeu” në Kamenicë,
– Pika e arkëtimit Rr. “Dëshmorët e Kombit” në Viti.

Po ashtu pagesat mund t’i bëni edhe nëpër të gjitha Bankat Komerciale, Postën e Kosovës, Institucionet Mikrofinanciare si: Western Union, Capital Ria dhe Vllesa.

Për çdo informatë shtesë, ju lutem kontaktoni
Tel:044983071, fix:0280326980,
Kujdestaria inaktive :044719813.
Ju faleminderit!