Rishpallje të Konkursit për Zyrtar të Prokurimit

                                                          RISHPALLJE E KONKURSIT 

 

Për plotësimin e vendit të punës në KRU “Hidromorava”-sha Gjilan

 

-Titulli i pozitës:   Zyrtar i Prokurimit

-Nr. i ekzekutuesve: 1 (një)

-Kohëzgjatja e kontratës  së punës: Kohë të caktuar me mundësi vazhdimi

-Orari i plotë : 40 orë në javë

-Vendi i Punës : Gjilan

-Paga: Në pajtim me politikën  zhvillimore të KRU “Hidromorava”-sha