Aplikacioni për punë

  1. PËRVOJA PROFESIONALE

Përdorni këtë pjesë që ti paraqitni vendet e mëparshme të punës dhe përshkrimin e punës. (Nëse kjo hapësirë nuk është e mjaftueshme  për  ti cekur  të gjitha përvojat tuaja të profesionale, atëherë përdorni letër shtesë dhe ia bashkëngjitni aplikacionit).

Shkarkoni aplikacionin…

Aplikacion punesimi