Njoftim për konsumatorët të fshatit Koretin

Të nderuar konsumatorë ju njoftojmë se pas analizave kimike dhe bakteriologjike të kryera pranë IRSHP-së në Gjilan dhe pas analizave të kryera në laboratorin e KRU“Hidromorava” SH.A në Gjilan, uji nga rrjeti i ujësjellësit është brenda standardeve të kërkuara me ligj dhe udhëzimit administrativ për ujë të pijes.
Andaj, mundeni ta përdorni ujin për pije dhe sanitari.
Ju falënderojmë për mirëkuptim!
Për çdo informatë shtesë, Ju lutem kontaktoni
Tel: 044983071, fix: 0280326980,
Kujdestaria inaktive : 044719813