Njoftim për anulim të konkursit

Duke i’u referuar Konkursit Publik me nr.170 të datës 26.02.2022 i publikuar në gazetën e përditshme “ZËRI” për plotësimin
e vendeve të lira të punës në KRU”Hidromorava” SH.A Gjilan, për pozitat një zyrtar i mjeteve themelore, një Mikrobiolog/e,
një inxhinier i Elektrikës dhe Kompjuterikës, një punëtor për qendrën e thirrjeve, katër lexues, tre montues të ujësjellësve dhe tre /3/ punëtor fizik, i njejti ANULOHET deri në një kohë të pacaktuar.