RISHPALLJE TË KONKURSIT – TRI POZITA

Për plotësim të vendeve të lira të punës në KRU “Hidromorava”- sh.a Gjilan
1 (Një) zyrtar për mjete themelore
1 (Një) teknik të IT-së
Për plotësim të vendit të lirë të punës në KRU “Hidromorava”- sh.a Gjilan,
Njësia Operative Viti.
– Lexues i ujëmatësve në Njësinë Operative, Viti

Shkarko dokumentet