Njoftim për konsumatorët e Komunës së Novobërdës

Të nderuar konsumatorë ju njoftojmë se pas analizave kimike dhe bakteriologjike të kryera në laboratorin e KRU “Hidromorava”, uji nga rrjeti i ujësjellësit është brenda standardeve të kërkuara me ligj dhe udhëzimit administrativ për ujë të pijes.
Prandaj, nga sot, mundeni ta përdorni prap ujin për pije dhe sanitari.
Ju falënderojmë për mirëkuptim!
Për çdo informatë shtesë, Ju lutem kontaktoni
Tel: 044983071, fix: 0280326980,
Kujdestaria inaktive : 044719813