RREGULLORE MBI ORGANIZIMIN E BREDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN E VENEVE TË PUNËS NË KRU “HIDROMORAVA” – SH.A Gjilan

RREGULLORE

MBI ORGANIZIMIN E BREDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN E VENEVE TË PUNËS NË KRU “HIDROMORAVA” – SH.A Gjilan

 

PS.

Për të lexuar rregulloren ju lutem referojeni vegzës së më poshtme: